De Poutsma Familie

stamboom en andere informatie

Poutsma wapens

Dit is het wapen van de familie Baerdt. Het heeft een halve liggende maan, wat verbondenheid met het Friese plaatsje Dokkum laat zien, omrand door een rozenkrans. Het is mij onbekend waar en wanneer dit wapen is opgetekend en waarom dit dan het originele wapen is. De wapens, met bijbehorende kleuren, komen uit een krantenartikel.

Dit is het Reiderland wapen opgetekend in 1603 door Tammerus Gerhardi. Het heeft een halve Friese adelaar en 2 korenaren, omrand door een rozenkrans. Hij heeft de naam van Poutsma aangenomen.

Dit wapen komt van de Heraldische databank van het centraal bureau voor Genealogie te Den Haag. Het stamt uit 1753 en staat in het boek van J. Romein. Het is een in Zilver een rode roos met gouden knop en een zilveren lelie in blauw. De andere Poutsma wapens zijn bij de Heraldische databank onbekend.