Index van de familienaam Baerdt met 8 leden.
VoornaamGeboren
Cristina 1619
Eelckien, Sybrandt 1580
Jancke, Tammeri 1612
Katrijnske, Tammeri 1609
Oedtie, Tammeri 1611
Sybrandt, Sjoerds 1550
Titia, Tammeri 1607
Tjitske 1617