De Poutsma Familie

stamboom en andere informatie

Genealogie van Gerardus, Tammeris Poutsma

1 Gerardus, Tammeris Poutsma is geboren in 1550 in Reiderland. Gerardus, is overleden.
Kind van Gerardus, uit onbekende relatie:
1 Tammonis, Gerardus Poutsma, geboren in 1579 in Reiderland (Oost Friesland). Volgt 1.1.
1.1 Tammonis, Gerardus Poutsma is geboren in 1579 in Reiderland (Oost Friesland), zoon van Gerardus, Tammeris Poutsma (zie 1). Tammonis, is overleden op 17-07-1644 in IJlst (Friesland), 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in IJlst (Friesland). Tammonis, trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-10-1603 in Joure (Friesland) met Eelckien, Sybrandt Baerdt, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 24-09-1603 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Eelckien, is geboren in 1580 in Arum (Friesland), dochter van Sybrandt, Sjoerds Baerdt en Tiedeke Froma. Eelckien, is overleden in 1652 in IJlst (Friesland), 71 of 72 jaar oud. Zij is begraven in IJlst (Friesland).
Kinderen van Tammonis, en Eelckien,:
1 Titia, Tammeri Baerdt [1.1.1], geboren in 1607. Zij is gedoopt op 23-10-1607 in IJlst (Friesland). Titia, is overleden op 16-06-1663 in Oosthem (Friesland), 55 of 56 jaar oud. Titia, trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 20-02-1636 in Leeuwarden met Johannes, Petri Bechius, 22 of 23 jaar oud. Johannes, is geboren in 1613. Hij is gedoopt op 30-06-1613 in Leeuwarden. Johannes, is overleden op 01-12-1664 in Oosthem (Friesland), 50 of 51 jaar oud.
2 Katrijnske, Tammeri Baerdt [1.1.2], geboren in 1609. Zij is gedoopt op 07-03-1609 in Sneek. Katrijnske, is overleden. Katrijnske, trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 10-06-1648 met Frans, Andries Jeniema. Frans, is geboren in Sneek. Frans, is overleden op 24-06-1675.
3 Oedtie, Tammeri Baerdt [1.1.3], geboren in 1611 in IJlst (Friesland). Zij is gedoopt op 12-01-1621 in IJlst (Friesland). Oedtie, is overleden in 1656 in Leeuwarden, 44 of 45 jaar oud. Oedtie, trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 21-10-1639 in IJlst (Friesland) met Johannes Nicolai, 21 of 22 jaar oud. Johannes is geboren in 1617 in IJlst (Friesland). Johannes is overleden op 02-10-1712 in Oostermeer (Friesland), 94 of 95 jaar oud.
4 Jancke, Tammeri Baerdt [1.1.4], geboren in 1612. Zij is gedoopt op 18-06-1612 in Heeg (friesland). Jancke, is overleden in 1672 in Britsum, 59 of 60 jaar oud. Jancke, trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 16-02-1645 in Heeg (friesland) met Anthonis Petri, 24 of 25 jaar oud. Anthonis is geboren in 1620 in Britsum. Anthonis is overleden in 1672 in Britsum (Friesland), 51 of 52 jaar oud.
5 Tjitske Baerdt [1.1.5], geboren in 1617. Zij is gedoopt op 13-10-1617. Tjitske is overleden.
6 Cristina Baerdt [1.1.6], geboren in 1619. Zij is gedoopt op 07-03-1619. Cristina is overleden.
7 Gerrit, Tammoni Poutsma, geboren in 1625. Volgt 1.1.7.
8 Abrahamus, Tammeri (Tammes) Poutsma, geboren in 1627. Volgt 1.1.8.
1.1.7 Gerrit, Tammoni Poutsma is geboren in 1625, zoon van Tammonis, Gerardus Poutsma (zie 1.1) en Eelckien, Sybrandt Baerdt. Hij is gedoopt op 14-10-1625 in IJlst (Friesland). Gerrit, is overleden.
Kind van Gerrit, uit onbekende relatie:
1 Tamme, Gerrits Poutsma [1.1.7.1].
1.1.8 Abrahamus, Tammeri (Tammes) Poutsma is geboren in 1627, zoon van Tammonis, Gerardus Poutsma (zie 1.1) en Eelckien, Sybrandt Baerdt. Hij is gedoopt op 06-04-1627 in IJlst (Friesland). Tammes is overleden in 1700 in Gorredijk (Friesland), 72 of 73 jaar oud. Tammes trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1650 in IJlst (Friesland) met Zaara Yzaaks Cnoop, nadat zij op 18-08-1649 in IJlst (Friesland) in ondertrouw zijn gegaan. Zaara is overleden.
Kinderen van Tammes en Zaara:
1 Eelkjen Poutsma [1.1.8.1], geboren in 1637. Eelkjen is overleden.
2 Tammerus, Abrahamus Poutsma, geboren in 1650 in Haskerdijken (Friesland). Volgt 1.1.8.2.
3 Isaacus Poutsma [1.1.8.3], geboren in 1655 in Gorredijk (Friesland). Isaacus is overleden.
1.1.8.2 Tammerus, Abrahamus Poutsma is geboren in 1650 in Haskerdijken (Friesland), zoon van Abrahamus, Tammeri (Tammes) Poutsma (zie 1.1.8) en Zaara Yzaaks Cnoop. Tammerus, is overleden in 1730 in Gorredijk (Friesland), 79 of 80 jaar oud. Tammerus,:
(1) begon een relatie, 18 of 19 jaar oud, op 02-10-1669 in Lippenhuizen (Friesland) met Yttje Andries, 17 of 18 jaar oud. Yttje is geboren in 1651 in Beetsterzwaag. Yttje is overleden in 1701, 49 of 50 jaar oud.
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, in 1702 in Wijnjeterp (Friesland) met Hiltje Roelofs, 47 of 48 jaar oud. Hiltje is geboren in 1654 in Wijnjeterp (Friesland). Hiltje is overleden.
Kinderen van Tammerus, en Yttje:
1 Andries Poutsma [1.1.8.2.2]. Hij is gedoopt op 06-09-1670 in Gorredijk (Friesland). Andries is overleden op 01-02-1682 in Gorredijk (Friesland), 11 jaar oud.
2 Trijntje Poutsma [1.1.8.2.3]. Zij is gedoopt op 20-12-1671 in Gorredijk (Friesland). Trijntje is overleden op 01-06-1677 in Gorredijk (Friesland), 5 jaar oud.
3 Jetske, Tammerus Poutsma [1.1.8.2.4]. Zij is gedoopt op 15-02-1673 in Gorredijk (Friesland). Jetske, is overleden op 01-?-1675 in Gorredijk (Friesland), 0 of 1 jaar oud.
4 Jetske, Tammerus Poutsma [1.1.8.2.5]. Zij is gedoopt op 08-03-1675 in Gorredijk (Friesland). Jetske, is overleden. Jetske, trouwde, 24 jaar oud, op 02-04-1699 in Gorredijk (Friesland) met Wygerus Laurentius, 23 of 24 jaar oud. Wygerus is geboren in 1675 in Gorredijk (Friesland). Wygerus is overleden.
5 Yzaäk, Tammerus Poutsma [1.1.8.2.6]. Hij is gedoopt op 08-03-1675 in Gorredijk (Friesland). Yzaäk, is overleden.
6 Tryntje Poutsma [1.1.8.2.7], geboren op 19-07-1677 in Gorredijk (Friesland). Tryntje is overleden. Tryntje trouwde in Sneek met Wybrandus Haanstra. Wybrandus is overleden in 1728.
7 Ysaäk, Tammes Poutsma, geboren op 10-02-1680 in Gorredijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.
8 Andries Poutsma [1.1.8.2.9], geboren op 03-02-1682 in Gorredijk (Friesland). Hij is gedoopt op 05-02-1682 in Kortezwaag (Friesland). Andries is overleden op 01-10-1687, 5 jaar oud.
9 Zaara Poutsma [1.1.8.2.10], geboren op 18-02-1683 in Gorredijk (Friesland). Zaara is overleden op 01-03-1684 in Gorredijk (Friesland), 1 jaar oud.
10 Zaara Poutsma [1.1.8.2.11], geboren op 27-03-1684 in Gorredijk (Friesland). Zij is gedoopt op 28-03-1684 in Kortezwaag (Friesland). Zaara is overleden in 04-1685 in Gorredijk (Friesland), 0 of 1 jaar oud.
11 Zaara Poutsma [1.1.8.2.12], geboren op 09-04-1685 in Gorredijk (Friesland). Zij is gedoopt op 16-04-1685 in Kortezwaag (Friesland). Zaara is overleden in 03-1690 in Gorredijk (Friesland), 4 jaar oud.
12 ? Poutsma [1.1.8.2.13], geboren op 18-04-1686 in Gorredijk (Friesland). ? is overleden.
13 Andries Poutsma [1.1.8.2.14], geboren op 31-10-1687 in Gorredijk (Friesland). Andries is overleden in 1692 in Gorredijk (Friesland), 4 of 5 jaar oud.
14 Zaara Poutsma [1.1.8.2.15], geboren op 14-03-1690 in Gorredijk (Friesland). Zij is gedoopt op 16-03-1690 in Kortezwaag (Friesland). Zaara is overleden.
15 Andries Poutsma [1.1.8.2.16], geboren op 31-05-1692 in Gorredijk (Friesland). Hij is gedoopt op 05-06-1692 in Gorredijk (Friesland). Andries is overleden.
Kinderen van Tammerus, en Hiltje:
16 Eelcjen Poutsma [1.1.8.2.1]. Eelcjen is overleden.
17 Abraham Poutsma, geboren in 1702 in Gorredijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.17.
1.1.8.2.8 Ysaäk, Tammes Poutsma is geboren op 10-02-1680 in Gorredijk (Friesland), zoon van Tammerus, Abrahamus Poutsma (zie 1.1.8.2) en Yttje Andries. Ysaäk, is overleden op 10-12-1742 in Donkerbroek (Friesland), 62 jaar oud. Ysaäk,:
(1) trouwde, 3 of 4 jaar oud, in 1684 in Gorredijk (Friesland) met Zwaantje Hendriks, geen jaar oud. Zwaantje is geboren in 1684 in Gorredijk (Friesland). Zwaantje is overleden.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1710 in Donkerbroek (Friesland) met Egbertje Pieters, 21 of 22 jaar oud. Egbertje is geboren op 13-01-1688 in Donkerbroek (Friesland). Egbertje is overleden in 1712 in Donkerbroek (Friesland), 23 of 24 jaar oud.
Kinderen van Ysaäk, en Zwaantje:
1 Vroukje, Yzaäks Poutsma [1.1.8.2.8.3], geboren op 13-01-1715 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 16-01-1715 in Donkerbroek (Friesland). Vroukje, is overleden op 02-06-1776 in Nijeberkoop (Friesland), 61 jaar oud. Vroukje, begon een relatie met Sieuwert Wiebes. Hij is gedoopt op 08-07-1708 in Appelscha (Friesland). Sieuwert is overleden op 06-05-1771 in Nijeberkoop (Friesland), 62 jaar oud.
2 Zara, Yzaäks Poutsma [1.1.8.2.8.4], geboren op 22-01-1717 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 28-01-1717 in Donkerbroek (Friesland). Zara, is overleden. Zara, begon een relatie met Jannes Sakes. Jannes is geboren in 1713 in Donkerbroek (Friesland). Jannes is overleden.
3 Hendricus, Yzaäks Poutsma, geboren op 11-09-1719 in Donkerbroek (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.
4 Ytje, Yzaäks Poutsma [1.1.8.2.8.6], geboren op 01-07-1722 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 05-07-1722 in Donkerbroek (Friesland). Ytje, is overleden op 03-08-1722 in Donkerbroek (Friesland), 1 maand oud. Zij is begraven in Donkerbroek (Friesland).
5 Yitje Poutsma [1.1.8.2.8.7], geboren op 11-07-1724 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 16-07-1724 in Donkerbroek (Friesland). Yitje is overleden.
6 Tammerus, Yzaäks Poutsma [1.1.8.2.8.8], geboren op 05-03-1727 in Donkerbroek (Friesland). Hij is gedoopt op 06-03-1727 in Donkerbroek (Friesland). Tammerus, is overleden.
Kinderen van Ysaäk, en Egbertje:
7 Frouckien Poutsma [1.1.8.2.8.1], geboren op 26-12-1710 in Donkerbroek (Friesland). Frouckien is overleden op 12-07-1712 in Donkerbroek (Friesland), 1 jaar oud.
8 Frouckien Poutsma [1.1.8.2.8.2], geboren op 02-07-1712 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 03-07-1712 in Donkerbroek (Friesland). Frouckien is overleden op 12-07-1712 in Donkerbroek (Friesland), 10 dagen oud.
1.1.8.2.8.5 Hendricus, Yzaäks Poutsma is geboren op 11-09-1719 in Donkerbroek (Friesland), zoon van Ysaäk, Tammes Poutsma (zie 1.1.8.2.8) en Zwaantje Hendriks. Hij is gedoopt op 17-09-1719 in Donkerbroek (Friesland). Hendricus, is overleden op 27-04-1812 in Donkerbroek (Friesland), 92 jaar oud. Hendricus, trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1760 in Donkerbroek (Friesland) met Pietertien Jans, 23 of 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 14-10-1736 in Donkerbroek (Friesland). Pietertien is overleden op 27-04-1812 in Donkerbroek (Friesland), 75 jaar oud.
Kinderen van Hendricus, en Pietertien:
1 Ysaak, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.1], geboren in Donkerbroek (Friesland). Hij is gedoopt op 29-11-1761 in Donkerbroek (Friesland). Ysaak, is overleden.
2 Jan, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.2], geboren in 1762. Hij is gedoopt op 19-10-1762 in Donkerbroek (Friesland). Jan, is overleden in 07-1778 in Donkerbroek (Friesland), 15 of 16 jaar oud.
3 Swaentje, Hendrikus Poutsma [1.1.8.2.8.5.3], geboren op 24-10-1764 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 28-10-1764 in Donkerbroek (Friesland). Swaentje, is overleden op 24-04-1820 in Donkerbroek (Friesland), 55 jaar oud. Swaentje, trouwde, 34 jaar oud, op 21-07-1799 in Oosterwolde (Friesland) met Pieter, Hendriks Scheper, 30 jaar oud. Pieter, is geboren op 24-11-1768 in Sonnega (Friesland). Pieter, is overleden op 23-07-1845 in Oosterwolde (Friesland), 76 jaar oud. Pieter, begon eerder een relatie met Geesje van der Meulen (1788-1869).
4 Engbert, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.4], geboren op 30-10-1766 in Donkerbroek (Friesland). Hij is gedoopt op 30-10-1766 in Donkerbroek (Friesland). Engbert, is overleden in 02-1768 in Donkerbroek (Friesland), 1 jaar oud.
5 Engbert, Hendricus Poutsma, geboren op 05-02-1768 in Donkerbroek (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.5.
6 Tammerus, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.6]. Hij is gedoopt op 10-10-1769 in Donkerbroek (Friesland). Tammerus, is overleden.
7 Fardauw, Hendericus Poutsma [1.1.8.2.8.5.7], geboren op 01-10-1771 in Bakkeveen (Friesland). Zij is gedoopt op 08-12-1771 in Donkerbroek (Friesland). Fardauw, is overleden op 08-06-1851 in Ooststellingwerf (Friesland), 79 jaar oud. Fardauw, trouwde, 29 jaar oud, op 04-01-1801 in Donkerbroek (Friesland) met Willem, Jannes Driesinga, 33 of 34 jaar oud. Willem, is geboren in 1767 in Bakkeveen (Friesland). Willem, is overleden op 15-05-1858 in Ooststellingwerf (Friesland), 90 of 91 jaar oud.
8 Sara, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.8], geboren op 28-10-1773 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 14-11-1773 in Donkerbroek (Friesland). Sara, is overleden op 12-08-1815 in Donkerbroek (Friesland), 41 jaar oud.
9 Pieter, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.9], geboren op 23-02-1775 in Donkerbroek (Friesland). Hij is gedoopt op 05-03-1775 in Donkerbroek (Friesland). Pieter, is overleden.
10 Jan, Hendricus Poutsma, geboren op 02-06-1778 in Donkerbroek (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.
11 Pietertien, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.11], geboren op 24-10-1782 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 03-11-1782 in Donkerbroek (Friesland). Pietertien, is overleden.
1.1.8.2.8.5.5 Engbert, Hendricus Poutsma is geboren op 05-02-1768 in Donkerbroek (Friesland), zoon van Hendricus, Yzaäks Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5) en Pietertien Jans. Engbert, is overleden op 30-03-1809 in Donkerbroek (Friesland), 41 jaar oud. Engbert, trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1795 in Hoornsterzwaag (Friesland) met Vroukje Wiebes, 26 jaar oud. Vroukje is geboren op 14-06-1769 in Donkerbroek (Friesland). Vroukje is overleden.
Kinderen van Engbert, en Vroukje:
1 Antje, Egberts Poutsma [1.1.8.2.8.5.5.1], geboren op 19-05-1796 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Donkerbroek (Friesland). Antje, is overleden op 12-12-1845 in Donkerbroek (Friesland), 49 jaar oud. Antje, trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1822 met Fokke, Wijtses de Jong, 36 of 37 jaar oud. Fokke, is geboren in 1785 in Ureterp (Friesland). Fokke, is overleden op 03-01-1848 in Ureterp (Friesland), 62 of 63 jaar oud.
2 Pietertje, Engberts Poutsma [1.1.8.2.8.5.5.2], geboren op 01-08-1800 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 17-08-1800 in Donkerbroek (Friesland). Pietertje, is overleden. Pietertje,:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1821 in Ooststellingwerf (Friesland) met Jan, Jans de Jong, 25 jaar oud. Jan, is geboren op 14-02-1796 in Nijehorne (Friesland). Hij is gedoopt op 27-03-1796 in Nijehorne (Friesland). Jan, is overleden op 04-06-1834 in Donkerbroek (Friesland), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 07-06-1835 in Ooststellingwerf (Friesland) met Berend, Pieters Westerhof, 30 jaar oud. Berend, is geboren op 29-07-1804 in Makkinga (Friesland). Berend, is overleden.
3 Aafke, Engberts Poutsma [1.1.8.2.8.5.5.3], geboren op 05-08-1803 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 22-08-1803 in Donkerbroek (Friesland). Aafke, is overleden.
4 Engbertje, Engberts Poutsma [1.1.8.2.8.5.5.4], geboren op 05-05-1808 in Donkerbroek (Friesland). Zij is gedoopt op 19-06-1808 in Donkerbroek (Friesland). Engbertje, is overleden op 20-02-1853 in Ureterp (Friesland), 44 jaar oud. Engbertje, trouwde, 19 jaar oud, op 10-01-1828 in Beesterzwaag met Gurbes, Fokkes Fokkema, 29 jaar oud. Gurbes, is geboren op 22-10-1798 in Drachten. Gurbes, is overleden op 12-10-1866 in Ureterp (Friesland), 67 jaar oud.
5 Engbert, Engberts Poutsma, geboren in 1809. Volgt 1.1.8.2.8.5.5.5.
1.1.8.2.8.5.5.5 Engbert, Engberts Poutsma is geboren in 1809, zoon van Engbert, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.5) en Vroukje Wiebes. Engbert, is overleden op 20-02-1853 in Ureterp (Friesland), 43 of 44 jaar oud. Engbert, trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 10-01-1828 in Opsterland (Friesland) met Fokje Fokkema, 28 of 29 jaar oud. Fokje is geboren in 1799. Fokje is overleden.
1.1.8.2.8.5.10 Jan, Hendricus Poutsma is geboren op 02-06-1778 in Donkerbroek (Friesland), zoon van Hendricus, Yzaäks Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5) en Pietertien Jans. Hij is gedoopt op 19-07-1778 in Donkerbroek (Friesland). Jan, is overleden op 18-04-1862 in Donkerbroek (Friesland), 83 jaar oud. Jan, trouwde, 17 jaar oud, op 07-02-1796 in Donkerbroek (Friesland) met Antjen, Hendriks de Vries, 15 jaar oud. Antjen, is geboren op 03-04-1780 in Oosterwolde (Friesland). Zij is gedoopt op 19-04-1780 in Oosterwolde (Friesland). Antjen, is overleden op 26-01-1848 in Haulerwijk (Friesland), 67 jaar oud.
Kinderen van Jan, en Antjen,:
1 Grietje, Jans Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.1], geboren in 1796 in Donkerbroek (Friesland). Grietje, is overleden op 22-03-1861 in Donkerbroek (Friesland), 64 of 65 jaar oud.
2 Hendricus, Jans Poutsma, geboren op 19-12-1811 in Ooststellingwerf (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.
3 Hendrikus, Jans Poutsma, geboren op 14-01-1845 in Haren. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.
1.1.8.2.8.5.10.2 Hendricus, Jans Poutsma is geboren op 19-12-1811 in Ooststellingwerf (Friesland), zoon van Jan, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10) en Antjen, Hendriks de Vries. Hendricus, is overleden op 06-05-1854 in Haulerwijk (Friesland), 42 jaar oud. Hendricus, trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1838 in Ooststellingwerf (Friesland) met Farduw, Oebeles (Ardina) Dykstra, 19 of 20 jaar oud. Ardina is geboren in 1818 in Haulerwijk (Friesland). Ardina is overleden in 1889 in Haulerwijk (Friesland), 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Hendricus, en Ardina:
1 Jan, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.1], geboren op 04-10-1839 in Haulerwijk (Friesland). Jan, is overleden.
2 Oebele, Hendricus Poutsma, geboren op 29-10-1842 in Ooststellingwerf (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.
3 Koene, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.3], geboren op 07-06-1845 in Haulerwijk (Friesland). Koene, is overleden op 13-01-1851 in Haulerwijk (Friesland), 5 jaar oud.
4 Thijs, Hendricus Poutsma, geboren op 15-02-1849 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.
5 Koene, Hendricus Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.5], geboren op 01-04-1850 in Haulerwijk (Friesland). Koene, is overleden.
6 Auke, Hendricus Poutsma, geboren op 12-12-1853 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.6.
1.1.8.2.8.5.10.2.2 Oebele, Hendricus Poutsma is geboren op 29-10-1842 in Ooststellingwerf (Friesland), zoon van Hendricus, Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2) en Farduw, Oebeles (Ardina) Dykstra. Oebele, is overleden op 17-01-1928 in Bakkeveen (Friesland), 85 jaar oud. Oebele, trouwde, 30 jaar oud, op 06-02-1873 met Baukje, Gerbens Kies, 20 jaar oud. Baukje, is geboren op 14-06-1852 in Haulerwijk (Friesland). Baukje, is overleden op 29-05-1945 in Haulerwijk (Friesland), 92 jaar oud.
Kinderen van Oebele, en Baukje,:
1 Koene Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.1], geboren op 15-04-1877 in Haulerwijk (Friesland). Koene is overleden op 29-10-1952 in Haulerwijk (Friesland), 75 jaar oud.
2 Germ, Oebeles Poutsma, geboren op 22-03-1880 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.2.
3 Saakje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.3], geboren op 22-03-1880 in Haulerwijk (Friesland). Saakje is overleden op 06-12-1947 in Heerenveen (Friesland), 67 jaar oud. Saakje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-03-1903 in Ooststellingwerf (Friesland) met Hendrik Kies, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-03-1874 in Haulerwijk (Friesland). Hendrik is overleden op 21-11-1914 in Haulerwijk (Friesland), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 05-12-1918 in Opsterland (Friesland) met Tjalling Jelsma. Tjalling is overleden op 06-10-1947 in Heerenveen (Friesland).
4 Hendrikus, Jan Poutsma, geboren op 21-07-1884 in Ooststellingwerf (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.
5 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.5], geboren in 1887 in Ooststellingwerf (Friesland). Grietje is overleden. Grietje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 03-11-1910 in Emmen met Roelf Lindeman, 22 of 23 jaar oud. Roelf is geboren in 1887 in Emmen. Roelf is overleden.
6 Auke Poutsma, geboren op 28-09-1890 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.2 Germ, Oebeles Poutsma is geboren op 22-03-1880 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Oebele, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2) en Baukje, Gerbens Kies. Germ, is overleden. Germ, trouwde, 18 jaar oud, op 28-05-1898 in Leek met Hendrikje Kase, 22 of 23 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1875 in Zevenhuizen (Leek). Hendrikje is overleden.
Kind van Germ, en Hendrikje:
1.1.8.2.8.5.10.2.2.2.1 Abel Poutsma, zoon van Germ, Oebeles Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.2) en Hendrikje Kase. Abel begon een relatie met Tjitske Smilda.
Kind van Abel en Tjitske:
1 Germ Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.2.1.1], geboren op 07-03-1930 in Nieuw Roden. Germ is overleden op 09-03-1930 in Nieuw Roden, 2 dagen oud.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.4 Hendrikus, Jan Poutsma is geboren op 21-07-1884 in Ooststellingwerf (Friesland), zoon van Oebele, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2) en Baukje, Gerbens Kies. Hendrikus, is overleden op 05-01-1963 in Groningen, 78 jaar oud. Hendrikus, trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1909 met Iebeltje Buiter, 21 jaar oud. Iebeltje is geboren op 28-03-1888 in Haulerwijk (Friesland). Iebeltje is overleden op 09-07-1963 in Smallingerland, 75 jaar oud.
Kind van Hendrikus, en Iebeltje:
1 Luitzen Poutsma, geboren in 1926. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1 Luitzen Poutsma is geboren in 1926, zoon van Hendrikus, Jan Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4) en Iebeltje Buiter. Luitzen is overleden in 2001, 74 of 75 jaar oud. Luitzen begon een relatie met Aaltje Coopman. Aaltje is overleden in 1981.
Kinderen van Luitzen en Aaltje:
1 Iebeltje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.1]. Iebeltje is overleden (oorzaak: menegitis waarschijnlijk).
2 Truus Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.2].
3 Erick Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.3].
4 Geert Poutsma, geboren op 21-04-1947. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4.
5 Hendrikus, Jan (Rieks) Poutsma, geboren op 29-08-1949. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.5.
6 Iebeltje (Lien) Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.6], geboren in 1955.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4 Geert Poutsma is geboren op 21-04-1947, zoon van Luitzen Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1) en Aaltje Coopman. Geert:
(1) trouwde met Antje Linker. De scheiding werd uitgesproken. Antje is geboren op 03-02-1947.
(2) begon een relatie met Annetje (Annet) Kelder. Annet is geboren op 09-10-1948.
Kinderen van Geert en Antje:
1 Erwin, L Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4.1], geboren op 25-09-1968.
2 Mark, H (Mark) Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4.2], geboren op 16-03-1972.
Kinderen van Geert en Annet:
3 Arne (Arne) Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4.3], geboren op 21-09-1984.
4 Ingelien Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.4.4], geboren op 20-09-1986.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.5 Hendrikus, Jan (Rieks) Poutsma is geboren op 29-08-1949, zoon van Luitzen Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1) en Aaltje Coopman. Rieks begon een relatie met Egbertha (Bertha) Huizing. Bertha is geboren op 19-11-1949.
Kinderen van Rieks en Bertha:
1 Rosemarie Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.5.1], geboren op 19-03-1970 in Roden. Rosemarie begon een relatie met Johannes, Peter, Gerrit (Han) van Loef. Han is geboren op 13-04-1962.
2 Isabelle Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.4.1.5.2], geboren op 22-10-1973 in Groningen. Isabelle ging samenwonen met Christian Eriksson. Christian is geboren op 16-04-1971.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.6 Auke Poutsma is geboren op 28-09-1890 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Oebele, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2) en Baukje, Gerbens Kies. Auke is overleden op 15-04-1973 in Amsterade, 82 jaar oud. Auke trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1912 in Emmen met Grietje Wiersema, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 10-07-1890 in Odoorn. Zij is gedoopt op 12-07-1890 in Odoorn. Grietje is overleden op 02-07-1968 in Hoensbroek, 77 jaar oud.
Kinderen van Auke en Grietje:
1 Boukje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.1], geboren op 17-04-1913 in Vlagtwedde. Boukje is overleden op 15-07-1988 in Brunssum, 75 jaar oud. Boukje trouwde, 19 jaar oud, op 04-11-1932 in Hoensbroek met Anthonius Rovers, 21 jaar oud. Anthonius is geboren op 13-04-1911 in Alem (N.Br). Anthonius is overleden op 31-03-1972 in Heerlen, 60 jaar oud.
2 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.2], geboren op 10-01-1915 in Vlagtwedde. Grietje is overleden op 20-01-2000 in Brunssum, 85 jaar oud. Grietje trouwde, 18 jaar oud, op 28-09-1933 in Heerlen met Stoffer Baptist, 25 jaar oud. Stoffer is geboren op 06-09-1908 in Odoorn (Drente). Stoffer is overleden op 12-07-1971 in Heerlen, 62 jaar oud.
3 Geesje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.3], geboren op 06-06-1917 in Vlagtwedde. Geesje is overleden op 09-04-1919 in Vlagtwedde, 1 jaar oud (oorzaak: verdronken in sloot).
4 Saakje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.4], geboren op 05-01-1919 in Vlagtwedde. Saakje begon een relatie met Siebe de Groot.
5 Hildebrandus, Gerhardus (Bram) Poutsma, geboren op 11-09-1920 in Vlagtwedde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5.
6 Oebeline Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.6], geboren op 28-09-1923 in Vlagtwedde. Oebeline is overleden op 12-01-1927 in Heerlen, 3 jaar oud (oorzaak: in teil met heet water gevallen).
7 Jan Poutsma, geboren op 04-03-1925 in Vlagtwedde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.
8 Geesje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.8], geboren op 06-09-1927 in Brunssum. Geesje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-11-1947 in Eindhoven met Engel de Jonge, 25 jaar oud. Engel is geboren op 05-02-1922 in Odoorn. Engel is overleden op 06-06-1991 in Treebeek (Brussum), 69 jaar oud.
(2) begon een relatie, 66 jaar oud, op 26-11-1993 met Alexander Dragstra, 76 jaar oud. Alexander is geboren op 01-10-1917.
9 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.9], geboren op 14-03-1929 in Hoensbroek. Grietje begon een relatie met Hille Veenstra.
10 Elisabeth Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.10], geboren op 07-10-1930 in Hoensbroek. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 06-07-1950 in Heerlen met Niesco Niemeijer, 22 jaar oud. Niesco is geboren op 22-05-1928. Niesco is overleden op 06-11-1990, 62 jaar oud.
11 Oebeline Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.11], geboren op 29-01-1932 in Hoensbroek. Oebeline is overleden. Oebeline trouwde, 22 jaar oud, op 02-09-1954 in Heerlen met Luite, Ruud Wind, 26 jaar oud. Luite, is geboren op 19-03-1928 in Heerlen. Luite, is overleden in 2011, 82 of 83 jaar oud.
12 Geertje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.12], geboren op 21-03-1934 in Heerlen. Geertje begon een relatie met Albert (Appie) Wiersma. Appie is geboren op 01-06-1934. Appie is overleden op 16-03-2013, 78 jaar oud.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5 Hildebrandus, Gerhardus (Bram) Poutsma is geboren op 11-09-1920 in Vlagtwedde, zoon van Auke Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.6) en Grietje Wiersema. Bram is overleden op 06-08-2003 in Brunssum, 82 jaar oud. Bram trouwde, 22 jaar oud, op 20-08-1943 in Utrecht met Bep, E.M.T. Oskam, 20 jaar oud. Bep, is geboren op 23-06-1923 in Utrecht.
Kinderen van Bram en Bep,:
1 Auke Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5.1], geboren op 14-10-1946.
2 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5.2], geboren op 15-09-1953. Grietje is overleden op 15-09-2013, 60 jaar oud.
3 Bert Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5.3], geboren op 04-05-1956.
4 Willy Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.5.4], geboren op 30-03-1994. Willy is overleden op 17-05-1996, 2 jaar oud.
1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7 Jan Poutsma is geboren op 04-03-1925 in Vlagtwedde, zoon van Auke Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.2.6) en Grietje Wiersema. Jan is overleden op 26-11-2001 in Brunssum, 76 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 21-02-1946 in Heerlen met Matje (May) Kalsbeek, 21 jaar oud. May is geboren op 04-08-1924 in Odoorn.
Kinderen van Jan en May:
1 Froukje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.1], geboren op 07-06-1948 in Heerlen. Froukje trouwde met Wil Veeke.
2 Auke Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.2], geboren op 22-08-1951 in Heerlen.
3 Geert Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.3], geboren op 27-10-1952 in Heerlen. Geert is ongehuwd.
4 Hilbrandus, Gerardus Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.4], geboren op 01-09-1955 in Heerlen.
5 Margriet Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.5], geboren op 31-01-1959 in Heerlen.
6 Geesje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.6], geboren op 21-04-1961 in Heerlen. Geesje trouwde met Andre, Albert Bisschop. Andre, is overleden.
7 Jacob, Stoffer Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.2.6.7.7], geboren op 18-05-1963 in Heerlen.
1.1.8.2.8.5.10.2.4 Thijs, Hendricus Poutsma is geboren op 15-02-1849 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Hendricus, Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2) en Farduw, Oebeles (Ardina) Dykstra. Thijs, is overleden op 20-01-1925 in Smilde, 75 jaar oud. Thijs, trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1874 in Ooststellingwerf (Friesland) met Jitske Hoks, 34 of 35 jaar oud. Jitske is geboren in 1839 in Leek. Jitske is overleden op 18-12-1936 in Smilde, 96 of 97 jaar oud.
Kinderen van Thijs, en Jitske:
1 Hendericus Poutsma, geboren op 16-04-1875 in Ooststellingwerf (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.
2 Jan, Thijses Poutsma, geboren op 29-12-1878 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.
3 Reinder, Jacob Poutsma, geboren op 15-01-1883 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.
4 Jacobje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.4], geboren op 18-09-1886 in Ooststellingwerf (Friesland). Jacobje is overleden op 21-10-1898 in Smilde, 12 jaar oud.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.1 Hendericus Poutsma is geboren op 16-04-1875 in Ooststellingwerf (Friesland), zoon van Thijs, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4) en Jitske Hoks. Hendericus is overleden op 26-01-1951 in Bovensmilde, 75 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1951 in Bovensmilde. Hendericus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30-03-1900 in Smilde met Johanna Kiewiet, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 03-02-1876 in Smilde. Johanna is overleden op 31-03-1904 in Bovensmilde, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 27-12-1912 in Smilde met Jantje Dalmolen, 26 of 27 jaar oud. Jantje is geboren in 1885 in Lucaswolde. Jantje is overleden op 06-02-1951 in Smilde, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Hendericus en Johanna:
1 Jitske Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.2], geboren op 09-05-1900 in Bovensmilde. Jitske is overleden. Jitske begon een relatie met J. Hoekstra. J. is geboren in Appelscha (Friesland).
2 Jacob Poutsma, geboren op 12-08-1901. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.
Kinderen van Hendericus en Jantje:
3 A. Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.1]. A. begon een relatie met G.F. Schreuder.
4 Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.4], levenloos geboren zoon, geboren op 29-03-1913 in Vries.
5 Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.5], levenloos geboren zoon, geboren op 08-10-1916 in Smilde.
6 Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.6], levenloos geboren zoon, geboren op 20-10-1917 in Smilde.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3 Jacob Poutsma is geboren op 12-08-1901, zoon van Hendericus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.1) en Johanna Kiewiet. Jacob is overleden. Jacob begon een relatie met Tetje Postema. Tetje is geboren op 08-04-1906 in Boerakker (Groningen). Tetje is overleden.
Kinderen van Jacob en Tetje:
1 Henry Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.1], geboren in 1928 in USA. Henry is overleden in 2008, 79 of 80 jaar oud.
2 Johanna Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.2], geboren in 1930 in USA. Johanna is overleden in 2009 in USA, 78 of 79 jaar oud.
3 Alice Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.3], geboren in 1932 in USA. Alice is overleden in 2011 in USA, 78 of 79 jaar oud.
4 Charles Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.4], geboren in 1934 in USA. Charles is overleden in 1998 in USA, 63 of 64 jaar oud.
5 Jacob Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.5], geboren in 1936 in USA. Jacob is overleden in 2006, 69 of 70 jaar oud.
6 Wesley Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.1.3.6], geboren in 1948 in USA.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2 Jan, Thijses Poutsma is geboren op 29-12-1878 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Thijs, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4) en Jitske Hoks. Jan, is overleden op 10-03-1966 in Bovensmilde, 87 jaar oud. Jan, trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1902 in Smilde met Grietje Zingstra, 18 of 19 jaar oud. Grietje is geboren in 1883 in Assen. Grietje is overleden op 26-03-1936 in Smilde, 52 of 53 jaar oud. Zij is begraven op 15-04-1936 in Smilde.
Kinderen van Jan, en Grietje:
1 Jitske Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.1], geboren op 04-08-1902 in Bovensmilde. Jitske is overleden op 19-05-1985 in Bovensmilde, 82 jaar oud. Jitske trouwde met Anne Sterken. Anne is geboren op 28-09-1899 in Smilde. Anne is overleden op 15-02-1958 in Smilde, 58 jaar oud.
2 Hileke Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.2], geboren in 1904 in Smilde. Hileke is overleden op 25-02-1983 in Smilde, 78 of 79 jaar oud. Hileke bleef ongehuwd.
3 Thijs Poutsma, geboren in 1905 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3.
4 Harm Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.4], geboren op 01-03-1907 in Smilde. Harm is overleden op 20-02-1993 in Smilde, 85 jaar oud. Harm bleef ongehuwd.
5 Vroukje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.5], geboren op 05-12-1908 in Smilde. Vroukje is overleden op 14-06-1913 in Smilde, 4 jaar oud.
6 Henderikus Poutsma, geboren op 23-09-1910 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.
7 Jan Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.7], geboren in 1915 in Smilde. Jan is overleden op 19-09-1942 in Assen, 26 of 27 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
8 Reinder Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.8], geboren in 1919 in Smilde. Reinder is overleden op 02-12-1985 in Smilde, 65 of 66 jaar oud. Reinder bleef ongehuwd.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3 Thijs Poutsma is geboren in 1905 in Smilde, zoon van Jan, Thijses Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2) en Grietje Zingstra. Thijs is overleden op 20-02-1996 in Smilde, 90 of 91 jaar oud. Thijs begon een relatie met Annechien Dik. Annechien is geboren in 1910 in Smilde. Annechien is overleden op 20-02-1996 in Smilde, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Annechien:
1 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3.1]. Grietje begon een relatie met J. P. de Leeuw.
2 Annie Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3.2]. Annie begon een relatie met C. G. van Meeuwen.
3 Jitske Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3.3]. Jitske trouwde met J. Hoiting.
4 Geesje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.3.4]. Geesje trouwde met E. Luigne.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6 Henderikus Poutsma is geboren op 23-09-1910 in Smilde, zoon van Jan, Thijses Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2) en Grietje Zingstra. Henderikus is overleden op 18-10-1992 in Assen, 82 jaar oud. Henderikus begon een relatie met Henderkien Hoving. Henderkien is geboren op 26-05-1911. Henderkien is overleden op 03-11-1986 in Assen, 75 jaar oud.
Kinderen van Henderikus en Henderkien:
1 Jan Poutsma, geboren op 31-08-1933 in Assen. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1.
2 Evert, Reinder Poutsma, geboren op 12-06-1945 in Assen. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.2.
3 Grietje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.3], geboren op 17-10-1947 in Assen.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1 Jan Poutsma is geboren op 31-08-1933 in Assen, zoon van Henderikus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6) en Henderkien Hoving. Jan trouwde met Aberje Boers. Aberje is geboren op 06-04-1941. Aberje is overleden op 13-05-1996, 55 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aberje:
1 Anja Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1.1], geboren op 02-06-1966 in Assen. Anja trouwde met Roland van der Laan. Roland is geboren op 02-02-1964.
2 Henderikus, Jan-Erik Poutsma, geboren op 25-02-1970 in Assen. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1.2.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1.2 Henderikus, Jan-Erik Poutsma is geboren op 25-02-1970 in Assen, zoon van Jan Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.1) en Aberje Boers. Henderikus, begon een relatie met Henrike Veldman. Henrike is geboren op 30-03-1981.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.2 Evert, Reinder Poutsma is geboren op 12-06-1945 in Assen, zoon van Henderikus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6) en Henderkien Hoving. Evert, begon een relatie met Tientie Drent. Tientie is geboren op 06-08-1947.
Kind van Evert, en Tientie:
1 Henderikus, Michiel Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.2.6.2.1], geboren op 06-06-1972 in Assen.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3 Reinder, Jacob Poutsma is geboren op 15-01-1883 in Smilde, zoon van Thijs, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4) en Jitske Hoks. Reinder, is overleden op 08-09-1967 in Smilde, 84 jaar oud. Hij is begraven op 12-09-1967. Reinder, trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1908 in Smilde met Caterina Boxma, 20 jaar oud. Caterina is geboren op 27-10-1887 in Smilde. Caterina is overleden op 20-07-1960 in Smilde, 72 jaar oud.
Kinderen van Reinder, en Caterina:
1 Jacobje, Sjutsje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.1], geboren in 1909 in Smilde. Jacobje, is overleden op 21-12-2000 in Assen, 90 of 91 jaar oud. Jacobje, begon een relatie met Anthonie Edel. Anthonie is overleden op 13-02-1948 in Assen.
2 Pietertje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.2], geboren in 1910 in Smilde. Pietertje is overleden in 1980 in Emmen, 69 of 70 jaar oud. Pietertje begon een relatie met Jan Westhuis.
3 Thijs Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.3], geboren op 01-01-1917 in Smilde. Thijs is overleden op 18-11-1918 in Smilde, 1 jaar oud.
4 Andriesje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.4], geboren op 29-03-1919 in Smilde. Andriesje is overleden op 31-03-2001 in Assen, 82 jaar oud. Andriesje begon een relatie met Salomon van Veen. Salomon is overleden in 1991 in Assen.
5 Thijs, Hendericus Poutsma, geboren op 26-04-1925 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5 Thijs, Hendericus Poutsma is geboren op 26-04-1925 in Smilde, zoon van Reinder, Jacob Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3) en Caterina Boxma. Thijs, is overleden op 09-07-1967 in Smilde, 42 jaar oud. Thijs, trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1949 met Dirkje Wever, 21 of 22 jaar oud. Dirkje is geboren op 28-02-1927 in Smilde. Dirkje is overleden op 18-05-1995 in Assen, 68 jaar oud.
Kinderen van Thijs, en Dirkje:
1 Reinder, Jacob Poutsma, geboren op 01-03-1950 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1.
2 Jans Poutsma, geboren op 17-04-1951 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.
3 Caterina, Geertje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.3], geboren op 31-07-1952 in Smilde. Caterina, trouwde, 17 jaar oud, op 03-07-1970 in Smilde met Rink Rouwkema, 21 jaar oud. Rink is geboren op 24-03-1949.
4 Geertje, Hendrika (Gea) Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.4], geboren op 20-08-1953 in Smilde. Gea trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1975 in Assen met Bertus Dussel, 21 jaar oud, nadat zij op 08-11-1974 in Assen in ondertrouw zijn gegaan. Bertus is geboren op 23-03-1954 in Assen.
5 Harrie Poutsma, geboren op 07-04-1959 in Smilde. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.5.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1 Reinder, Jacob Poutsma is geboren op 01-03-1950 in Smilde, zoon van Thijs, Hendericus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5) en Dirkje Wever. Reinder, trouwde, 25 jaar oud, op 11-04-1975 in Groningen met Maria, Brechtje (Ria) Boomsma, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Ria is geboren op 14-04-1956 in Groningen.
Kinderen van Reinder, en Ria:
1 Thijs, Hendericus Poutsma, geboren op 11-10-1975 in Apeldoorn. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1.1.
2 Koert, Oscar Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1.2], geboren op 11-08-1977 in Appelscha (Friesland).
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1.1 Thijs, Hendericus Poutsma is geboren op 11-10-1975 in Apeldoorn, zoon van Reinder, Jacob Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.1) en Maria, Brechtje (Ria) Boomsma. Thijs, trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1999 in Beesterzwaag met Jetti de Jong.
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2 Jans Poutsma is geboren op 17-04-1951 in Smilde, zoon van Thijs, Hendericus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5) en Dirkje Wever. Jans trouwde, 22 jaar oud, op 19-10-1973 met Ferrie van Veen, 21 jaar oud. Ferrie is geboren op 25-05-1952 in Oosterwolde (Friesland).
Kinderen van Jans en Ferrie:
1 Thijs, Hendericus Poutsma, geboren op 30-05-1974 in Oosterwolde (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.1.
2 Gert, Jan Poutsma, geboren op 08-05-1978 in Oosterwolde (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.2.
3 Dirk Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.3], geboren op 06-05-1988 in Oosterwolde (Friesland).
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.1 Thijs, Hendericus Poutsma is geboren op 30-05-1974 in Oosterwolde (Friesland), zoon van Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2) en Ferrie van Veen. Thijs, trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1999 in Oosterwolde (Friesland) met Sonja Huizinga, 24 jaar oud. Sonja is geboren op 01-10-1974 in Doezum.
Kind van Thijs, en Sonja:
1 Thomas Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.1.1], geboren op 10-05-2002 in Appelscha (Friesland).
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.2 Gert, Jan Poutsma is geboren op 08-05-1978 in Oosterwolde (Friesland), zoon van Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2) en Ferrie van Veen. Gert, trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 2001 met Trintje Post, 26 of 27 jaar oud. Trintje is geboren in 1974 in Appelscha (Friesland).
Kind van Gert, en Trintje:
1 Milou, Amber Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.2.2.1], geboren op 31-12-2001 in Appelscha (Friesland).
1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.5 Harrie Poutsma is geboren op 07-04-1959 in Smilde, zoon van Thijs, Hendericus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5) en Dirkje Wever. Harrie trouwde, 26 jaar oud, op 30-08-1985 in Oosterwolde (Friesland) met Albertha Zwaagstra, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1998. Albertha is geboren op 19-04-1960 in Oosterwolde (Friesland).
Kinderen van Harrie en Albertha:
1 Sven Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.5.1], geboren op 31-08-1986 in Appelscha (Friesland).
2 Marlou Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.4.3.5.5.2], geboren op 31-01-1991 in Appelscha (Friesland).
1.1.8.2.8.5.10.2.6 Auke, Hendricus Poutsma is geboren op 12-12-1853 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Hendricus, Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2) en Farduw, Oebeles (Ardina) Dykstra. Auke, is overleden op 14-04-1941 in Haulerwijk (Friesland), 87 jaar oud. Auke, trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1879 in Ooststellingwerf (Friesland) met Aukje Trul, 20 jaar oud. Aukje is geboren op 02-01-1859 in Haulerwijk (Friesland). Aukje is overleden op 28-06-1930 in Haulerwijk (Friesland), 71 jaar oud.
Kinderen van Auke, en Aukje:
1 Farduw Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.6.1], geboren op 27-10-1881 in Haulerwijk (Friesland). Farduw is overleden op 18-11-1946 in Haulerwijk (Friesland), 65 jaar oud. Farduw trouwde, 24 jaar oud, op 19-12-1905 in Ooststellingwerf (Friesland) met Jitse, Johannes van der Mei, 26 jaar oud. Jitse, is geboren op 27-10-1879 in Haulerwijk (Friesland). Jitse, is overleden op 12-06-1954, 74 jaar oud.
2 Hendricus, Auke Poutsma, geboren op 16-07-1889 in Haulerwijk (Friesland). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.2.6.2.
1.1.8.2.8.5.10.2.6.2 Hendricus, Auke Poutsma is geboren op 16-07-1889 in Haulerwijk (Friesland), zoon van Auke, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.2.6) en Aukje Trul. Hendricus, is overleden op 08-03-1958 in Drachten, 68 jaar oud. Hendricus, trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1913 in Ooststellingwerf (Friesland) met Wimke van der Ploeg, 22 jaar oud. Wimke is geboren op 14-07-1890 in Haulerwijk (Friesland). Wimke is overleden op 14-11-1944 in Haulerwijk (Friesland), 54 jaar oud.
Kind van Hendricus, en Wimke:
1 Auke Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.2.6.2.1], geboren in 08-1916 in Ooststellingwerf (Friesland). Auke is overleden op 23-10-1916 in Ooststellingwerf (Friesland), 2 maanden oud.
1.1.8.2.8.5.10.3 Hendrikus, Jans Poutsma is geboren op 14-01-1845 in Haren, zoon van Jan, Hendricus Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10) en Antjen, Hendriks de Vries. Hendrikus, is overleden op 28-10-1934 in Almelo, 89 jaar oud. Hendrikus,:
(1) trouwde met Anna Bronsema. Anna is geboren op 12-07-1862. Anna is overleden op 29-04-1939, 76 jaar oud.
(2) trouwde, 19 jaar oud, op 13-03-1825 met Geertjen ten Have, 33 jaar oud. Geertjen is geboren op 31-08-1791 in Beerta. Geertjen is overleden.
Kinderen van Hendrikus, en Geertjen:
1 Wiert Poutsma. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.1.
2 Jan Poutsma, geboren op 02-02-1885 in Haren (Groningen). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.2.
1.1.8.2.8.5.10.3.1 Wiert Poutsma, zoon van Hendrikus, Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3) en Geertjen ten Have. Wiert is overleden. Wiert trouwde op 18-11-1841 in Zuidlaren met Hindrikien Timmerman, 4 maanden oud. Hindrikien is geboren op 09-07-1841 in Zuidlaren. Hindrikien is overleden.
Kind van Wiert en Hindrikien:
1 Klaas Poutsma, geboren in 1871 in Haren (Groningen). Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.1.1.
1.1.8.2.8.5.10.3.1.1 Klaas Poutsma is geboren in 1871 in Haren (Groningen), zoon van Wiert Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3.1) en Hindrikien Timmerman. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 18-05-1905 in Nieuwolda met Jantiena, Johanna de Jonge, 24 of 25 jaar oud. Jantiena, is geboren in 1880 in Nieuwolda. Jantiena, is overleden.
1.1.8.2.8.5.10.3.2 Jan Poutsma is geboren op 02-02-1885 in Haren (Groningen), zoon van Hendrikus, Jans Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3) en Geertjen ten Have. Jan is overleden. Jan trouwde met Harmina Sants. Harmina is geboren op 16-02-1884 in Haren (Groningen). Harmina is overleden in 1994, 109 of 110 jaar oud.
Kinderen van Jan en Harmina:
1 Hendrikus, Jans, Geert (Rikus) Poutsma, geboren op 09-01-1914 in Lonneker. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.
2 Frederiek, Johanna Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.2], geboren op 27-02-1920 in Hellendoorn. Frederiek, trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1942 in Hellendoorn met Gerrit, Jan Otten, 26 jaar oud. Gerrit, is geboren op 26-11-1916 in Wierden.
1.1.8.2.8.5.10.3.2.1 Hendrikus, Jans, Geert (Rikus) Poutsma is geboren op 09-01-1914 in Lonneker, zoon van Jan Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3.2) en Harmina Sants. Rikus is overleden op 05-08-2007 in Zwolle, 93 jaar oud. Hij is begraven op 10-08-2007 in Hellendoorn. Rikus trouwde, 28 jaar oud, op 17-12-1942 met Johanna, Jantina (Tiene) van Buren, 28 jaar oud. Tiene is geboren op 19-04-1914 in Hellendoorn. Tiene is overleden op 26-01-2006, 91 jaar oud.
Kinderen van Rikus en Tiene:
1 Jan Poutsma, geboren op 24-01-1948 in Zwolle. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.1.
2 Frederik (Erik) Poutsma, geboren op 19-07-1951 in Zwolle. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.2.
3 Alfred Poutsma, geboren op 02-12-1953 in Zwolle. Volgt 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.3.
1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.1 Jan Poutsma is geboren op 24-01-1948 in Zwolle, zoon van Hendrikus, Jans, Geert (Rikus) Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1) en Johanna, Jantina (Tiene) van Buren. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 25-10-1978 in Groningen met Martje (Maya) Vermeulen, 28 jaar oud. Maya is geboren op 02-04-1950 in Kampen.
Kinderen van Jan en Maya:
1 Imke Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.1.1], geboren op 01-06-1982 in Groningen.
2 Marten Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.1.2], geboren op 21-06-1984 in Winsum (Groningen).
3 Noortje Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.1.3], geboren op 04-11-1987 in Winsum (Groningen).
1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.2 Frederik (Erik) Poutsma is geboren op 19-07-1951 in Zwolle, zoon van Hendrikus, Jans, Geert (Rikus) Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1) en Johanna, Jantina (Tiene) van Buren. Erik trouwde met Hendrina, Hubertje Vos. Hendrina, is geboren op 19-03-1951.
Kinderen van Erik en Hendrina,:
1 Sucheela, Rasika, Manel Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.2.1], geboren op 20-10-1985 in Horana (sri Lanka).
2 Rishal, Suresh, Chanaka Poutsma [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.2.2], geboren op 10-04-1989 in Colombo (sri Lanka).
1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.3 Alfred Poutsma is geboren op 02-12-1953 in Zwolle, zoon van Hendrikus, Jans, Geert (Rikus) Poutsma (zie 1.1.8.2.8.5.10.3.2.1) en Johanna, Jantina (Tiene) van Buren. Alfred trouwde, 32 jaar oud, op 20-03-1986 in Zwolle met Ingrid, Marianne Labrijn, 36 jaar oud. Ingrid, is geboren op 22-12-1949 in Buitenzorg (Indonesië).
Kinderen van Alfred en Ingrid,:
1 (Adoptie) Roy, Richard Roessler [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.3.1], geboren op 26-10-1972 in Zwolle, zoon van Ingrid, Marianne Labrijn.
2 (Adoptie) Rex, Raphael Roessler [1.1.8.2.8.5.10.3.2.1.3.2], geboren op 10-02-1977 in Zwolle, zoon van Ingrid, Marianne Labrijn.
1.1.8.2.17 Abraham Poutsma is geboren in 1702 in Gorredijk (Friesland), zoon van Tammerus, Abrahamus Poutsma (zie 1.1.8.2) en Hiltje Roelofs. Abraham is overleden in Dokkum (Friesland). Abraham:
(1) begon een relatie met Hiltje Johannis. Hiltje is overleden.
(2) begon een relatie met Jantje Douwes. Jantje is overleden in Dokkum (Friesland).
Kinderen van Abraham en Hiltje:
1 Johannes Poutsma [1.1.8.2.17.1]. Johannes is overleden.
2 Tammerus Poutsma [1.1.8.2.17.2]. Tammerus is overleden.
3 Hiltje Poutsma [1.1.8.2.17.3], geboren in 1763. Hiltje is overleden op 24-01-1816 in Smallingerland, 52 of 53 jaar oud.
4 Rienk Poutsma, geboren in 1767 in Dokkum (Friesland). Volgt 1.1.8.2.17.5.
5 Antje Poutsma [1.1.8.2.17.6], geboren op 19-05-1796. Antje is overleden.
Kind van Abraham en Jantje:
6 Trijntje, Abrahams Poutsma [1.1.8.2.17.4], geboren in 1764. Trijntje, is overleden op 27-04-1819 in Dokkum (Friesland), 54 of 55 jaar oud. Trijntje, begon een relatie met Jan, Abels Glastra. Jan, is overleden.
1.1.8.2.17.5 Rienk Poutsma is geboren in 1767 in Dokkum (Friesland), zoon van Abraham Poutsma (zie 1.1.8.2.17) en Hiltje Johannis. Rienk is overleden op 21-06-1858, 90 of 91 jaar oud. Rienk begon een relatie met Froukje, Hendriks Brouwer. Froukje, is overleden.
Kinderen van Rienk en Froukje,:
1 Hendrik, Rienks Poutsma, geboren in 1803. Volgt 1.1.8.2.17.5.1.
2 Hiltje, Rienks Poutsma [1.1.8.2.17.5.2], geboren in 1805 in Dokkum (Friesland). Hiltje, is overleden op 15-02-1886, 80 of 81 jaar oud. Hiltje, trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 25-05-1854 met Tjiepke, Klases Osinga.
3 Lieuwkje Poutsma [1.1.8.2.17.5.3], geboren in 1810. Lieuwkje is overleden op 21-06-1868, 57 of 58 jaar oud.
4 Trijntje Poutsma [1.1.8.2.17.5.4], geboren op 11-03-1813 in Dokkum (Friesland). Trijntje is overleden.
5 Johanna Poutsma [1.1.8.2.17.5.5], geboren op 22-08-1815 in Dokkum (Friesland). Johanna is overleden op 05-06-1904, 88 jaar oud.
6 Tjeerdje Poutsma [1.1.8.2.17.5.6], geboren op 26-11-1817 in Dokkum (Friesland). Tjeerdje is overleden op 08-08-1899, 81 jaar oud.
7 Abraham Poutsma [1.1.8.2.17.5.7], geboren op 29-04-1820 in Dokkum (Friesland). Abraham is overleden.
8 Klaaske Poutsma [1.1.8.2.17.5.8], geboren op 09-11-1822 in Dokkum (Friesland). Klaaske is overleden. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1848 met de Jong. Hij is overleden.
1.1.8.2.17.5.1 Hendrik, Rienks Poutsma is geboren in 1803, zoon van Rienk Poutsma (zie 1.1.8.2.17.5) en Froukje, Hendriks Brouwer. Hendrik, is overleden op 18-11-1846, 42 of 43 jaar oud. Hendrik,:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 11-12-1825 met Hendrikje Keuning, 16 of 17 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1808. Hendrikje is overleden in 1830, 21 of 22 jaar oud.
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 15-05-1831 in Dokkum (Friesland) met Zuster, Isaäcs Cahais. Zuster, is geboren in Rinsumangeest. Zuster, is overleden in 1847.
Kinderen van Hendrik, en Hendrikje:
1 Pietje Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.1], geboren in 1826. Pietje is overleden. Pietje begon een relatie, 21 of 22 jaar oud, op 20-05-1848 met J. Wereldsma, 20 of 21 jaar oud. J. is geboren in 1827. J. is overleden.
2 Froukje Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.2], geboren in 1829 in Dokkum (Friesland). Froukje is overleden. Froukje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 06-05-1857 in Utrecht met Cornelis van Meerte, 40 of 41 jaar oud. Cornelis is geboren in 1816 in Rhenen. Cornelis is overleden.
3 Hendrikje Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.3], geboren in 1830. Hendrikje is overleden op 02-06-1830, geen jaar oud.
Kinderen van Hendrik, en Zuster,:
4 Rienk Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.4], geboren op 27-05-1832 in Dokkum (Friesland). Rienk is overleden op 09-02-1848, 15 jaar oud.
5 Djeuke Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.5], geboren op 16-03-1834 in Dokkum (Friesland). Djeuke is overleden op 25-05-1917 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Djeuke trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1858 met Sjoerd van de Werf, 24 of 25 jaar oud. Sjoerd is geboren in 1833. Sjoerd is overleden.
6 Trijntje Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.6], geboren op 11-03-1837 in Dokkum (Friesland). Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 38 jaar oud, op 09-02-1876 in Arnhem met Jacob Zijlstra, 40 of 41 jaar oud. Jacob is geboren in 1835 in Ooststellingwerf (Friesland). Jacob is overleden.
7 Lubbertina Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.7], geboren op 04-06-1839 in Dokkum (Friesland). Lubbertina is overleden.
8 Hiltje Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.8], geboren op 03-03-1842 in Dokkum (Friesland). Hiltje is overleden op 02-06-1842, 2 maanden oud.
9 Isaäc Poutsma [1.1.8.2.17.5.1.9], geboren op 02-03-1845 in Dokkum (Friesland). Isaäc is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 29-07-2015 12:14:12