De Poutsma Familie

stamboom en andere informatie

Terug naar overig

ONDERNEMINGEN BEDRIJFSTAKKEN, Financieel dagblad, 23 Januari 1992 door M. Abrahamse en F. Gersdorf

Avebe zet Aziatische joker in

Directeur Poutsma van aardappelzetmeelfabrikant Avebe:...de wereld kan zonder aardappelzetmeel...

Groningse zetmeelcoöperatie zoekt groei in andere grondstof

Avebe kwam enkele jaren geleden uit een diep dal. Vorig boekjaar verdiende de aardappelzetmeelcoöperatie netto f 40,5 mln. hij een omzet van f 1,4 mrd. Directievoorzitter ir J. P. Poutsma streeft naar een verdubbeling van de winst in enkele jaren tijd. 'Over vijf jaar kunnen we f 80 mln. per jaar verdienen. Maar dan moeten we wel het expansiepad opgaan en meer dan nu producten op basis van een andere grondstof maken.'

Toen de Groningse zetmee1coöperatie Avebe eind jaren zeventig in Noord-Frankrijk een tarwefabriek wilde bouwen en een tapiocazetmeelbedrijf in Thailand, kwamen de veenkoloniale aardappelboeren in opstand. Zij vonden dat hun coöperatie vreemd ging en waren bang dat zij op ter mijn als leverancier van grondstof overbodig zouden worden.

De werknemers hadden een soortgelijke angst. Die vreesden banenverlies in de toch al niet rijk met werkgelegenheid bedeelde regio. De protesten maakten weinig indruk op de directie; de fabrieken kwamen er toch.

Op dit moment komt ongeveer 15% van omzet van Avebe uit andere producten dan aardappelzetmeel en derivaten. En als het aan de nieuwe directievoorzitter ir. J. P. Poutsma ligt, wordt dat percentage de komende jaren verdubbeld.

De reden van de diversificatie ligt voor de hand. Avebe moet om te kunnen overleven minder afhankelijk worden van de fabrieksaardappel, overigens zonder deze helemaal vaarwel te zeggen. De aardappelteelt is te afhankelijk van nauwelijks door Avebe te beïnvloeden factoren: het weer, het Europese subsidieregime en de beperkingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen.

De eerste stap op het nieuwe pad wil Poutsma zetten door de bestaande belangen in de Thaise tapiocazetmeelindustrie uit te breiden. Avebe heeft in Bangkok al een fabriek voor de verwerking van tapiocazetmeel tot derivaten. De jaarcapaciteit van deze fabriek kan worden verdubbeld tot 110.000 ton en bovendien zou de fabriek moeten worden aangepast zodat het bedrijf zelf tapiocaknollen kan verwerken tot zetmeel.

Een concreet plan voor een nieuwe fabriek in Thailand heeft Poutsma nog niet. Eerst gaat hij daar aan de slag met het opzetten van een coöperatie van boeren, zodat de onderneming meer greep krijgt op zowel de prijs als de grondstofvoorziening.

De Avebe-directeur, zelf niet zo'n reiziger, laat een team van 'boy scouts' onderzoeken of er ook in andere landen mogelijkheden zijn om te investeren in de lokale zetmeelproductie. De verkenners kijken vooral in Zuidoost-Azië rond, een regio met een booming economie. 'Vietnam is een perfect gebied voor ons', zegt Poutsma. 'Maar ook andere landen op die breedtegraad zijn voor ons heel interessant. Bijvoorbeeld Indonesië.' Een andere mogelijkheid om de basis van het aardappelzetmee1concern te verstevigen is expansie in Europa. Vooral in Oost-Europa heeft Avebe de afgelopen jaren de branche intensief afgestroopt op zoek naar .geschikte kandidaten. Tot nu toe is Poutsma er niet in geslaagd elders een goed bedrijf te vinden dat zich wil laten overnemen.

Avebe haalt ruim 40% van de omzet op de wereldmarkt. Om op die markt te kunnen concurreren is de coöperatie afhankelijk van exportrestituties, die ongeveer f 125 mln. per jaar bedragen. Door de GATT-onderhandeling dreigen die subsidies sterk te worden verminderd. De subsidies worden gegeven omdat de prijs van fabrieksaardappelen gekoppeld is aan die van granen.

Avebe hoeft volgens Poutsma door het afbouwen van die subsidies niet in de problemen komen: 'Afbouw van subsidies heeft voor Avebe als bedrijf geen nadelige gevolgen. Als de graanprijzen met 35% dalen, zoals bijvoorbeeld MacSharry wil, daalt ook de kostprijs voor onze grondstof en kunnen wij dus zonder steun op de wereldmarkt concurreren. Onze leden-leveranciers zien dat natuurlijk anders. Maar in Brussel liggen voorstellen voor een inkomenscompensatie waarvan wij goede hoop hebben dat ze worden aanvaard. Die inkomenssteun is heel reëel, want aardappelzetmeel is in tegenstelling tot andere landbouwproducten geen overschotproduct.

Geen overschotproduct, maar kan de wereld zonder aardappelzetmeel? Poutsma: 'Ja. Alles wat je met aardappelzetmeel kunt doen, kun je ook doen met andere soorten zetmeel. Maar de moleculaire structuur van ons zetmeel is rijker.'

Poutsma vindt subsidieregelingen voor de Europese landbouw rechtvaardig. Hij verwijst naar het Verdrag van Rome (1957), waarin is vastgelegd dat Europa voor voedsel zelfvoorzienend moet zijn. Avebe wordt echter steeds minder een leverancier van grondstof voor voedingsmiddelen. Nu al wordt ruim 60% van de omzet gehaald in industriële toepassingen van zetmeelderivaten: papier, lijm, textiel en olie.

Poutsma: 'Zonder boerenstand ontvolkt het platteland en komt het natuurbeheer daar in gevaar. Dat is ook een belangrijk argument voor steun aan de Europese en dus ook veenkoloniale boeren.'

De ondernemingszin van de fabrieksaardappelteler hoeft niet te verminderen als het subsidiesysteem van prijs- naar inkomens steun verandert: 'Die inkomens steun is gekoppeld aan de hoeveelheid afgeleverde aardappelen. Er blijft voor de boer dus een gezonde productieprikkel'

De concurrentieslag draait volgens Poutsma niet om subsidieregelingen, maar om milieumaatregelen. Binnen de totale zetmeelmarkt is Avebe klein en neemt nog geen 3% van de totale omzet voor 'zijn rekening. Binnen het specifieke aardappelzetmeel-segment is de coöperatie op afstand de grootste, maar het zit in een ongemakkelijke concurrentiepositie. Avebe investeerde, door de overheid daartoe gedwongen, alleen al in de fabriek in Ter Apelkanaal voor f 250 mln. in zuiveringsinstallaties. Emsland, een concurrent vlak over de .Duitse grens die Avebe graag zou willen kopen, .hoefde voor een vergelijkbare fabriek maar f 2,5 mln. te investeren.

Poutsma pleit voor een harmonisatie van de Europese regelgeving op milieugebied: 'Van onze kostprijs gaat 10% in milieumaatregelen zitten. Bij onze directe concurrenten zijn die kosten veel lager. Dat tikt aan. De afgelopen twee jaar hebben we dat deels kunnen opvangen door een jaarlijkse productiviteitsstijging van 9% tot 10%. Maar I zo'n stijging vlakt natuurlijk af.'

Terug naar overig